ยาขับนิ่ว ผลิตจากสมุนไพร

สมุนไพรขับนิ่ว ยาขับนิ่ว

ยาขับนิ่ว ผลิตจากสมุนไพรไทยจีน กว่า 100%

สาเหตุของ การเกิดนิ่วนั้นมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในไต นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในท่อไต สาเหตุ หลักๆๆ ที่ทำให้เกิด โรคนิ่ว คือ การับประทานอาหาร ของเรานั่นเอง

นิ่วในถุงน้ำดี หากเราเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมัน สูงๆๆ ก็อาจเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ เช่นกัน วิธี การรักษา ที่ยอมรับในวงการแพทย์ คือการผ่าตัด แต่ก็ไม่ได้ทำให้หายขาดได้ หากเรายังรับประทาน อาหารลักษณะเดิมๆๆ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่ง วิธี ที่สามารถรักษานิ่วในถุงน้ำดีได้เช่นกัน คือ การดื่มยาขับนิ่ว ที่ผลิตจากสมุนไพร หลายคนก็เห็นผลชัดเจน เพราะ ขนาดก้อนนิ่วยังไม่จับตัวเป็นก้อน ที่แข็ง และมีขนาดใหญ่จนเกินไป

นิ่วในไต สาเหตุ หลักๆๆ ก็เกิดจาก การรับประทาน อาหาร หรือดื่มน้ำน้อย วิธี การรักษาจะง่ายกว่า นิ่วในถุงน้ำดี เพียบแค่ ดื่มยาขับนิ่ว ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรโด่ไม่รู้ล้ม และตัวยาอื่นๆๆ อีกหลายชนิด เพียบ วันละ 20CC ก่อนนอน หรือ เช้า กับ ก่อนนอน เป็นประจำทุกวัน ไม่เกิน 1 เดือน นิ่ว ก็ เริ่มค่อยๆๆ สลายหลุดออกแล้ว

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *